Wilt u een Smart, Golf, Mercedes of Rolls

Ook na 30 jaar van ontwikkelingen op ICT-gebied mislukt nog steeds het merendeel van de ICT-projecten. Dit ondanks alle investeringen in de technologie, in standaardisatie, in methodieken en project management. We kunnen dus concluderen, dat dergelijke investeringen niet leiden tot verbetering.

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…

Leave a Comment.