Smart customization: slim, maar niet eenvoudig

Elke moderne machinebouwer bouwt zijn machines en apparaten min of meer klantspecifiek op uit standaardcomponenten en -modulen. Zonder zo’n werkwijze is hij te duur en te traag om concurrerend te kunnen zijn. De vraag is echter hóe slim dat proces wordt uitgevoerd. De daarvoor benodigde CAD- en ERP-programma’s en productconfiguratoren zijn voorhanden en gewoon goed. Hoe ‘smart’ smart customization is, hangt in de eerste plaats af van de kwaliteit van de communicatie tussen de verschillende disciplines binnen en buiten een bedrijf.

Bron : IPL Advies
Lees meer…

Leave a Comment.