Risman project risico management: succesfactoren en valkuilen

Seth Gaaikema zei ooit: “Goed communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten” In veel projecten lijkt het alsof de intentie en/of competentie om goed te communiceren bij alle betrokkenen ontbreekt. Niet voor niets heeft de Risman-methodiek communicatie over projectrisico’s benoemd als belangrijkste succesfactor voor risicomanagement.

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…

Rendement door goed projectmanagement

In veel organisaties wordt projectmatig gewerkt. Veel organisaties proberen het projectmanagement te verbeteren door een methodiek in te voeren of te putten uit verzamelingen van best practices. Maar rendement halen uit projecten is niet alleen een gevolg van kwalitatief goed projectmanagement.

Bron : Managementstart.nl
Lees meer…

Five Secrets to Project Management Success

Project management success depends largely upon vision. In a very real sense, the project manager is the fulcrum upon which the various components of a given project are balanced, so an individual in this position must be able to see the big picture, recognize priorities and hone his or her ability to communicate effectively.

Bron : PM Hut
Lees meer…

Kwantitatieve risicoanalyse IT-projecten

Deze handleiding is bedoeld voor alle medewerkers die betrokkenen worden bij het uitvoeren van een risico analyse, en met name voor de medewerker die de leiding geeft aan de uitvoering van de project risico analyse. De handleiding geeft een inzicht in de wijze waarop potentiële risico’s kunnen worden gemeten, geanalyseerd, gewogen en gerapporteerd.

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…