MS Project basishandleiding

Microsoft Project is een hulpmiddel voor de projectmanager. Het is gericht op de taken (en taakgroepen) die moeten worden verricht om het doel te realiseren. Daarnaast kunnen de bronnen (Resources) worden beheerd. Deze bronnen worden toegewezen aan de uit te voeren taken.

Bron : Leren.nl
Lees meer…

Leave a Comment.