Samenwerken in projecten

Het welslagen van projecten is mede afhankelijk van zachte factoren binnen een organisatie en van het vermogen van een projectteam om samen te werken.

Bron : ZBC kennisbank
Lees meer…

Leave a Comment.