Scrum vs. Traditional Project Management

Traditional project management emphasizes on conducting detailed upfront planning for the project with emphasis on fixing the scope, cost and schedule – and managing those parameters. Whereas, Scrum encourages data-based, iterative decision making in which the primary focus is on delivering products that satisfy customer requirements.

Bron : SCRUMstudy
Lees meer…

De klant had last van voortschrijdend inzicht

Een belangrijke oorzaak van het verschuiven van projectdeadlines, het overschrijden van budgetten of het niet behalen van het projectdoel, is ‘voortschrijdend inzicht’. Elk project heeft er mee te maken; gedurende het project ontstaan nieuwe en andere inzichten ofwel is er sprake van ‘voortschrijdend inzicht’. Daardoor is een project vaak niet succesvol.

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…

Projectmanager 2.0 in de praktijk – gratis E-book

De wereld is veranderd en dus zijn projecten veranderd. Maar veel projectmanagers realiseren zich nog niet, dat dit ook voor hun projecten geldt. Zij klampen zich vast aan oude methoden uit de goede oude tijd. Zo niet Projectmanager 2.0. Hij is zich van die veranderingen bewust.
Vroeger was een project vaak gericht op het vervaardigen van een product, een bezit voor de opdrachtgever. Tegenwoordig is het projectresultaat veelal een werkende functie, die specifiek voor de opdrachtgever is geassembleerd uit verschillende reeds bestaande producten en diensten. Bezit is hierbij niet meer relevant. Het gaat om beschikbaarheid voor gebruik. Bezit is zelfs meestal ongewenst, want de meeste opdrachtgevers zijn niet toegerust op het beheer van het complexe projectresultaat.

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…

How To Use A Project Management Dashboard

What’s on the horizon? That’s what every project manager wants to know. We can sometimes get so caught up in managing the project day-to-day that it’s hard to see the bigger picture. Sorting out Beth’s latest development problem or reviewing Bruce’s project requirements seems more urgent than planning for the next quarter. When people are waiting on us for a decision it’s important to be there for them, not stuck in an office pouring over figures and trying to predict the future.

Bron : Projectmanager.com
Lees meer…

Protect Your Project Against Scope Creep

Recently I was peer reviewing another project manager’s project and I noticed that the requirements document hadn’t been signed off.

“When are you expecting to get the requirements approved?” I asked her.

“Oh, we’re just updating them as we go along,” she replied. “The customer doesn’t really know what he wants so we’re being flexible.”

Bron : Projectmanager.com
Lees meer…

4 Ways To Prepare For Your End of Year Review

The end of the year comes round faster than you’d expect, and soon it will be time for your line manager to be booking a meeting with you for an end of year review. This looks at your achievements throughout the year as well as your contribution to the team overall and can also include some forward-looking elements like preparing for the coming year.

Bron : Projectmanager.com
Lees meer…