Praktische toepassing Enneagram op projecten

Je hebt allerlei projectleiders en projectmedewerkers. En je hebt goede en slechte. Maar wat we zien, is dat zowel goede als ook slechte mensen projecten verknoeien. Vaak ligt dat niet aan de competenties van de mensen. Veelal is een gebrek aan chemie binnen het team hier debet aan. Om meer inzicht te krijgen in de interacties binnen een team kunt u natuurlijk de teamrollen van Belbin gebruiken. Maar juist omdat het gaat om chemie, waarbij stress en ontspanning een belangrijke rol spelen, heeft het enneagram een betere voorspellende waarde.

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…

Leave a Comment.