Four steps to incorporate risk management into your organization

Aan regelgeving verbonden bedrijfsrisico’s staan door de snel veranderende regelgeving en bevoegdheden van toezichthouders momenteel sterk in de belangstelling. Het proces om risico’s verbonden aan regelgeving te beheersen is moeilijk te stroomlijnen. In deze whitepaper wordt beschreven hoe regelgeving en gerelateerde informatie vastgelegd moet worden en op welke wijze dit in de overkoepelende governance, risico en compliance achitectuur past.

Bron : Managementbase
Lees meer…

Leave a Comment.