Trends in projectmanagement

Met de regelmaat van de klok verschijnen publicaties waarin met veel bravoure de trends in projectmanagement voor de komende jaren worden aangekondigd. Het lijkt een trend op zich, want tegen het einde van het jaar kun je geen vakblad openslaan zonder geconfronteerd te worden met teksten die beginnen met ‘nieuwe trends in ….’.

Bron : Kennisportal
Lees meer…

Leave a Comment.