Review processen informatievoorziening praktijkvoorbeeld

Het doel van deze blauwdruk is het beschrijven van de inrichting van processen binnen een interne ICT-organisatie ter borging van het op flexibele wijze ontwikkelen en in stand houden van een betrouwbare en beheersbare informatievoorziening, waarmee adequaat ingespeeld kan worden op de behoeften van de business.

Bron : ZBC kennisbank
Lees meer…

Leave a Comment.