ERP-implementatie heeft maar weinig met de software te maken

Na een gedegen ERP-selectie wordt uiteindelijk besloten de stap te nemen en oude informatiesystemen te vervangen. Tijdens de selectie zijn dankzij de inbreng van de medewerkers de belangrijkste noodzakelijke verbeteringen vastgesteld. Behalve dat de tekortkomingen van het oude systeem zijn geëlimineerd, zijn daarbij als het goed is ook de wensen opgenomen, die voortkomen uit de wens om tot procesverbetering te komen.

Bron : ZBC kennisbank
Lees meer…

Leave a Comment.