Rolbeschrijving functioneel beheerder

Binnen het vakgebied functioneel beheer kan onderscheid worden gemaakt in verschillende taakgebieden, die verdeeld kunnen worden over meerdere functioneel beheerders. Een functioneel beheerder stelt bijvoorbeeld oplossingsalternatieven vast en vervaardigt functionele specificaties. Daarnaast bewaakt een functioneel beheerder de kosten, kwaliteit en voortgang bij het doorvoeren van wijzigingsvoorstellen in de informatiesystemen, die tot de verantwoordelijkheid behoren.

Bron : ASL BiSL Foundation
Lees meer…

Leave a Comment.