Beschrijving van het Enneagram en de enneagramtypen

In verschillende artikelen refereren we aan het enneagramtype van mensen. Het Enneagram is een model om de persoonlijkheid van mensen in kaart te brengen en omvat negen typen. Kennis van je eigen type helpt je gemakkelijker en meer ontspannen te leven. Kennis van het type van een ander helpt je effectiever met hem om te gaan. Het enneagramtype is dus als het ware een soort gebruiksaanwijzing hoe om te gaan met jezelf en anderen. De theorie van het Enneagram is maar ten dele bewezen.

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…

Leave a Comment.