Kwantitatieve risicoanalyse IT-projecten

Deze handleiding is bedoeld voor alle medewerkers die betrokkenen worden bij het uitvoeren van een risico analyse, en met name voor de medewerker die de leiding geeft aan de uitvoering van de project risico analyse. De handleiding geeft een inzicht in de wijze waarop potentiële risico’s kunnen worden gemeten, geanalyseerd, gewogen en gerapporteerd.

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…

Leave a Comment.