Wat bepaalt de kosten van ERP-implementatie?

De kernvraag in het hier beschreven onderzoek luidt ‘welke factoren bepalen de kosten van En­terprise Resource Planning (ERP)-implementatie. Een uitgebreid literatuuronderzoek laat zien dat de theorie vooralsnog geen bevredigend ant­woord geeft. Met behulp van de schaars beschikbare literatuur over ERP-implementatie­kosten en de uitgebreidere literatuur over software ontwikkelkosten en implementatiekosten van standaardsoftware, is een ‘theoretisch’ antwoord gegeven op deze kernvraag.

Bron : KWD Resultaatmanagement
Lees meer…

Leave a Comment.