Importeren CSV bestand, eerste regel (kolomtitels) overslaan

Bij het importeren van een .csv bestand wil je feitelijk nooit de eerste regel importeren (kolomtitels). Uiteraard kan je de eerste regel verwijderen in het .csv bestand, er is echter een hele eenvoudige oplossing:

OnPreDataItem trigger:

IF CurrDataport.IMPORT THEN BEGIN

  • CurrFile.TEXTMODE(TRUE);
    CurrFile.READ(AbpTxtDummy); //AbpTxtDummy = BigText
    CurrFile.TEXTMODE(FALSE);
  • END;

    Leave a Comment.