ERP-implementatie heeft maar weinig met de software te maken

Na een gedegen ERP-selectie wordt uiteindelijk besloten de stap te nemen en oude informatiesystemen te vervangen. Tijdens de selectie zijn dankzij de inbreng van de medewerkers de belangrijkste noodzakelijke verbeteringen vastgesteld. Behalve dat de tekortkomingen van het oude systeem zijn geëlimineerd, zijn daarbij als het goed is ook de wensen opgenomen, die voortkomen uit de wens om tot procesverbetering te komen.

Bron : ZBC kennisbank
Lees meer…

ERP-selectie en -implementatie voor dummies

Steeds meer MKB-ondernemingen overwegen de overstap naar een ERP-systeem. Zij werken nu nog vaak met losse oplossingen voor de administratie, productie, HRM enzovoort. Wanneer één van de systemen binnen de onderneming (te) verouderd raakt, wordt tegenwoordig vaak gekozen voor een geïntegreerde oplossing in de vorm van ERP.

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…

Niet uw ERP-systeem, maar goede bedrijfsprocessen maken u succesvol

ERP-systemen dekken steeds meer functiegebieden af. Hierdoor groeien ze naar elkaar toe en wordt het steeds moeilijker de relevante onderscheidende factoren te vinden. Slechte ERP-systemen bestaan ook al niet meer. De mogelijkheden om een goede keuze te maken zijn duidelijk toegenomen.

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…

ERP selectie en implementatie: eerst van een muis een olifant maken en daarna omgekeerd

U heeft er vast wel over gehoord, over projecten voor de selectie en implementatie van ERP-software. Ze hebben een aantal dingen gemeenschappelijk:
• Het is de grootste ICT-investering voor een bedrijf ooit.
• De impact op de processen en werkwijze is aanzienlijk.
• De implementatiekosten bedragen een veelvoud van de kosten van de software.
• De overschrijding in tijd en kosten is aanzienlijk.
• Het resultaat is vaak verrassend (en dan niet in positieve zin).

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…

Aanpak risicomanagement ERP-implementaties

In het artikel ‘Er kleven risico’s aan implementatie en onderhoud van erp-systemen’ gaven we een overzicht van veel voorkomende risico’s bij de implementatie van erp-systemen. In dit tweede artikel over erp laten we zien welke aanpak wij gebruiken bij het managen van erp-risico’s en wat onze ervaringen hiermee zijn. We beginnen met een korte uiteenzetting van wat risicomanagement is. Vervolgens beschrijven we de stappen die we hanteren bij het managen van

Bron : KWD Resultaatmanagement
Lees meer…

Risico’s bij onderhoud en implementatie van ERP systemen

Erp-systemen zijn omvangrijk, complex en duur. Een investering in erp betekent voor veel bedrijven de grootste ict-investering. Gemiddeld gaat 34 procent van het ict-budget voor applicaties op aan erp. Maar veelal zijn de kosten hoger dan vooraf geraamd vanwege langduriger implementatietrajecten, onderschatte beheer- en onderhoudskosten en lagere opbrengsten dan verwacht. Er kleven risico’s aan implementatie en onderhoud van erp-systemen.

Bron : KWD Resultaatmanagement
Lees meer…