Projectmanager 2.0 in de praktijk – gratis E-book

De wereld is veranderd en dus zijn projecten veranderd. Maar veel projectmanagers realiseren zich nog niet, dat dit ook voor hun projecten geldt. Zij klampen zich vast aan oude methoden uit de goede oude tijd. Zo niet Projectmanager 2.0. Hij is zich van die veranderingen bewust.
Vroeger was een project vaak gericht op het vervaardigen van een product, een bezit voor de opdrachtgever. Tegenwoordig is het projectresultaat veelal een werkende functie, die specifiek voor de opdrachtgever is geassembleerd uit verschillende reeds bestaande producten en diensten. Bezit is hierbij niet meer relevant. Het gaat om beschikbaarheid voor gebruik. Bezit is zelfs meestal ongewenst, want de meeste opdrachtgevers zijn niet toegerust op het beheer van het complexe projectresultaat.

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…