Lessen en ervaringen uit de praktijk voor gevorderde projectmanagers

Gestructureerd werken, plannen maken en periodiek meten zijn belangrijk in ieder project. Daarmee win je echter meestal de wedstrijd niet. Waar het vooral om gaat, is dat de spelers in het project alert zijn op onverwachte tactische ingrepen van de tegenstander, op veranderende omstandigheden en op onvoorziene situaties en daar effectief op kunnen reageren. Daarvoor moet je dus niet consequent vasthouden aan de afgesproken tactiek, maar deze juist kunnen aanpassen.

Bron : ZBC
Lees meer…

Leave a Comment.