Juiste mix van ratio en intuïtie

Managementkwaliteiten worden gekenmerkt door een afgewogen combinatie van rationeel en intuïtief handelen. Hoewel het belang van competenties toeneemt, ligt de nadruk in projectmanagement nog steeds op harde meetbare beheersmaatregelen. Niet helemaal onlogisch, gelet op het realiseren van een vooraf gedefinieerd projectresultaat onder strakke randvoorwaarden van tijd, geld en kwaliteit. In projectportfoliomanagement (PPM) waarin onderlinge afstemming en afweging van projecten en programma’s centraal staat, speelt intuïtie echter een nog grotere rol.

Bron : PMWIKI.nl
Lees meer…

Leave a Comment.