Risicomanagement binnen projecten

In de literatuur over projectmanagement neemt het begrip ‘risicomanagement’ een belangrijke plaats in. Vrijwel iedereen heeft wel een beeld bij de inhoud van de term “risicomanagement”. Een beeld dat door velen wordt gedeeld, is dat risicomanagement binnen projecten zich richt op het beheersen van de grootste projectrisico’s. De definitie die daarbij regelmatig wordt gehanteerd is de volgende:

‘Risicomanagement binnen projecten bestaat uit het identificeren en analyseren van projectrisico’s,
vervolgens het genereren en kiezen van oplossingsalternatieven en aansluitend het implementeren van de gekozen oplossingsrichting(en)’.

Bron : PMWIKI.nl
Lees meer…

Leave a Comment.