Ontmaskering van projectmythes

We weten hoe het moet en leren door ervaring. Desondanks maken we in projecten nog steeds dezelfde fouten. “Dat komt onder meer doordat we bij de inrichting, organisatie en uitvoering van projecten niet of nauwelijks stilstaan bij wat we normaal vinden en gewend zijn te doen”, zegt Harry Rorije, adviseur bij Van Aetsveld en als docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht. “Ik noem dat de mythes in projecten, ideeën en opvattingen van projectmanagers, opdrachtgevers en organisaties op basis van beperkte ervaringen.

Bron : PMWIKI.nl
Lees meer…

Leave a Comment.