Een ERP-Implementatie heeft maar weinig met software te maken

Software is niet het doel maar het middel
Na een gedegen ERP-selectie wordt uiteindelijk besloten de stap te nemen en het oude informatiesystemen te vervangen (zie ook ERP-selectie: hobby of professie). Tijdens de selectie zijn met inbreng van de medewerkers de belangrijkste noodzakelijke verbeteringen vastgesteld.

Bron : IPL Advies
Lees meer…

Leave a Comment.