Informatiemanagement in kaart gebracht

Voor veel organisaties is informatiemanagement nog onbekend gebied, in andere organisaties worstelen informatiemanagers met het helder aangeven van hun rol en betekenis. In dit artikel, bestemd voor “practitioners”, wordt informatiemanagement inzichtelijk in kaart gebracht aan de hand van een 9-vlaksmodel en worden misvattingen erover weerlegd. Met een aantal voorbeelden geven we aan hoe organisaties, gebruik makend van het voorgestelde model, tot een betekenisvolle invulling van informatiemanagement komen.

Bron : Rik Maes
Lees meer…

Leave a Comment.