De verantwoordelijkheden van de stuurgroep in projecten (1)

Het boek “Directing Succesful Projects with Prince2” beschrijft de gedachtegang van het OGC over “Good Project Governance”. In het kort komt het OGC standpunt er op neer dat alles begint en eindigt met een adequaat ingevulde en geoutilleerde Project Board, die vervolgens haar werk doet zoals het hoort en haar verantwoordelijkheden neemt zoals het hoort.

Bron : Kennisportal.com
Lees meer…

Leave a Comment.