Kennismaking met Prince2

Nogal wat projecten mislukken. Niet alleen binnen de overheid, maar in elke branche. Deadlines worden niet gehaald, budgetten blijken ontoereikend en vaak worden de doelstellingen van het project niet eens gehaald. Het is dan ook geen wonder dat er veel aandacht uitgaat naar projectmethodieken.

Bron : Kennisportal.com
Lees meer…

Leave a Comment.