Scope

Voor het woord “scope” bestaat geen adequaat Nederlandstalig equivalent. Vertalingen als “bereik” of “reikwijdte” dekken de lading onvoldoende. Dit is dan ook de reden dat het woord “scope” in het projectenwerk algemeen gangbaar is geworden.

Bron : P.H. Markensteijn
Lees meer…

Leave a Comment.