Quality Assurance in projecten

In onze visie is projectkwaliteit een ruim begrip en kwaliteitsmanagement vrijwel synoniem met projectmanagement. Als we inzoomen op de verantwoordelijkheden voor kwaliteit, zien we dat het zinvol kan zijn om een kwaliteitsfunctionaris aan te stellen.

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…

Leave a Comment.