Opdrachttypen voor projecten

Een gezond project wordt gekarakteriseerd door balans in de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en risico’s. Om dit hanteerbaar te maken definiëren we zogenaamde opdrachttypes. Kiezen voor een bepaald opdrachttype, betekent kiezen voor een samenhangende set van met elkaar in balans zijnde verantwoordelijkheden, bevoegdheden en risico’s.

Bron : ZBC Kennisbank
Lees meer…

Leave a Comment.