NAV 2009 RTC profielen & schermen aanpassen

Microsoft Dynamics NAV 2009 Role Tailored Client laat ons meer denken vanuit een profielgedachte. Kortom, wat is de behoefte per medewerker, of groep medewerkers, in NAV om zijn of haar werk goed te kunnen uitvoeren. In de RTC worden de behoeften in een profiel samengevat.

Bron : NAVpascal
Lees meer…

Leave a Comment.